โปรเฮียชัดจัดให้

จะนับยอดแทงจากวันที่ 1 ถึงสิ้นเดือนของเดือนนั้นๆ และทำการจับรางวัล วันที่ 1 ของเดือนถัดไปเวลา 20.00 น.

*** การนับยอดเดิมพันจะนับยอดตั้งแต่ วันที่ 1 เวลา 6.00 น. ถึง วันที่ 1 เวลา 04.00 น. เดือนถัดไป

*** การประกาศผล ” จะทำการออกผลวันทุกๆวัน โดยเริ่มสุ่มจับรางวัลเวลา 20.00 น. ” โดยจะออกผลจาก Diamond Room ลงมาถึง Silver Room

*** การตรวจสอบลูกค้าที่ได้รับรางวัล สามารถเข้าดูได้ผ่านทาง เมนู เฮียชัดจัดให้ แล้วเลือกที่รายวัน

*** ลูกค้าที่ได้รางวัลสามารถติดต่อผ่าน เอเย่นต์เพื่อขอรับรางวัล

*** เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเครดิตได้

*** ของรางวัลใหญ่ รถยนต์ และ รถจักรยานยนต์ สามารถรับได้ 1 ท่าน/1 รางวัลเท่านั้น

*** การนับยอดแทงจะนับยอดแทงเฉพาะหวยเท่านั้น

*** ถ้าทางระบบตรวจสอบพบว่าลูกค้ามีการแทง ปั่นยอดเพื่อรางวัล ระบบจะตัดสิทธิ์การได้รับรางวัลของลูกค้าทุกรางวัล

*** ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อลูกค้า หรือลูกค้าไม่ติดต่อกลับเพื่อรับของรางวัลภายใน 7 วัน จะถือว่า สละสิทธิ์ รางวัลนั้นๆ