โปรแรงค์

โปรAF เก็บแรงค์ เงื่อนไขของโปร AF อันนี้คือ เริ่มนับลูกทีมตั้งแต่วันที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์รับโปรเข้ามา (ไม่นับลูกทีมเดิมที่สะสมมาตั้งแต่แรก)
จำนวนลูกทีมครบ 20 คนรับ 1,000 บาท
จำนวนลูกทีมครบ 50 คนรับ 7,000 บาท
จำนวนลูกทีมครบ 100 คนรับ 15,000 บาท

**โดยลูกทีมแต่ละคนต้องมียอดแทงในระบบครบ 2,000 บาทจึงจะนับเป็น 1 คนค่ะ**
ต้องแจ้งทีมงานก่อนจะเริ่มโปรโมชั่น

โปรแรงค์ โปรAF เก็บแรงค์ เงื่อนไขของโปร AF อันนี้คือ เริ่มนับลูกทีมตั้งแต่วันที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์รับโปรเข้ามา (ไม่นับลูกทีมเดิมที่สะสมมาตั้งแต่แรก) จำนวนลูกทีมครบ 20 คนรับ 1,000 บาท จำนวนลูกทีมครบ 50 คนรับ 7,000 บาท จำนวนลูกทีมครบ 100 คนรับ 15,000 บาท **โดยลูกทีมแต่ละคนต้องมียอดแทงในระบบครบ 2,000 บาทจึงจะนับเป็น 1 คนค่ะ** ต้องแจ้งทีมงานก่อนจะเริ่มโปรโมชั่น