โปรสำหรับ AF

โปรสะสมยอดแทง
ครบ 1,000,000 รับ 5,000
ภายใน 1 เดือนครบ 10,000,000 รับ 10,000
ภายใน 1 เดือนครบ 20,000,000 รับ 20,000

ต้องมีสมาชิก 20 คนขึ้นไปจึงจะขอรับโปรนี้ได้
**ต้องแจ้งทีมงานก่อนจะเริ่มโปรโมชั่น**

โปรสะสมยอดแทง ครบ 1,000,000 รับ 5,000 ภายใน 1 เดือนครบ 10,000,000 รับ 10,000 ภายใน 1 เดือนครบ 20,000,000 รับ 20,000 ต้องมีสมาชิก 20 คนขึ้นไปจึงจะขอรับโปรนี้ได้ **ต้องแจ้งทีมงานก่อนจะเริ่มโปรโมชั่น**